FANDOM


שבר מאמץ הוא שבר מקרוסקופי הנגרם לאחר כמה ימי הליכה. הטיפול בשבר נעשה על ידי מנוחה.

קישורים חיצוניים עריכה

אין מעבר-2
בערך חסר מידע חיוני. אם יש בידכם מידע נוסף, אתם מוזמנים לערוך אותו.